Populära akvarieväxter

Ett akvarium består inte bara av fiskar eller andra vattenlevande djur. Det krävs också växter för att skapa en miljö som fiskarna trivs i, och för att göra akvariet dekorativt. Det finns många akvarieväxter i handeln idag, och för en nybörjare kan det vara svårt att veta vilka som passar bäst.

Att lyckas med akvarieväxterna handlar inte bara om att välja rätt sort, det handlar även om att se till att de får tillräckligt med näring och ljus. Näring kan växterna få från fiskarna, i form av gödsel, men för att detta ska räcka till krävs ganska många fiskar. Därför kan man behöva ge växterna extra näring. När det gäller ljus har många akvarier underdimensionerade lysrör monterade. Bäst är att köpa akvariet separat, och ljusrampen för sig, för att vara säker på att få tillräckligt med ljus till sina växter.

Akvarieväxter

Några bra växer, som passar i de flesta akvarier och är lätta att sköta, är de följande:

Hornsärv (Ceratophyllum demersum) växer snabbt och är lätt att föröka, men fungerar sämre att transportera och går därför sällan att köpa i akvarieaffärer. En av växtens stora fördelar är att den renar akvarievattnet, och minskar förekomsten av olika typer av alger. Den bildar inte rötter, utan flyter runt i vattnet. Man kan dock fixera den vid bottnen om man vill.

Vattenormbunke finns i flera varianter. Den vanligaste är Ceratopteris cornuta. Precis som hornsärv växer den snabbt, och tar upp näringsämnen ur vattnet vilket minskar förekomsten av alger. Den är lätt att föröka genom att låta ett blad flyta vid vattenytan. Då bildas ofta adventivväxter på bladet, och dessa växter kan planteras på bottnen av akvariet.

Vattenpest (Egeria densa) är inte så hemsk som den låter. Man bör dock vara vaksam på att den kan växa mycket snabbt. Om man reser bort för en längre tid och låter någon annan sköta akvariet bör man informera om vattenpesten, så att den tillförordnade skötaren kan klippa ned den om det behövs. Växten kan precis som de tidigare nämna både flyta fritt och planteras på bottnen.

Vallisneria finns i många olika varianter. En av de vanligaste är Vallisneria spiralis. Den kan bli ganska hög, men eftersom den har smala blad är risken inte så stor att den skuggar andra, lägre växter i akvariet. Viktigt är att inte plantera växten för djupt ned.