Du klarar dig inte utan vatten

Människan klarar sig länge utan mat. Men utan vatten överlever vi inte länge. Att klara sig i en kris är svårt, och skulle kranarna inte längre leverera det vatten vi tar så för givet skulle det inte dröja länge innan vi blev uttorkade och hamnade i livshotande tillstånd. Hur förberedd är du?

Det börjar bli allt mer populärt att ha en krislåda hemma med de viktigaste förnödenheterna inför en kris. Något som man från myndigheternas sida har uppmuntrat under en lång tid, eftersom man efter kartläggningar insett att svenskarna varit mycket dåligt förberedda inför större och mindre katastofer.

Tre dagar utan vatten?

En människa kan överleva länge utan att äta – men att inte dricka vatten på tre dagar kan innebära döden för de flesta av oss. Tre dagar. Om du dessutom rannsakar hur mycket vatten du faktiskt använder varje dag – inte bara till toaletten utan för att koka pasta, kaffe, släcka din törst och duscha.

– Bara man dricker vatten kan man klara sig i månader. Men utan vatten är det svårare. Alla system i kroppen behöver det, säger Agneta Troilius, överläkare på universitetssjukhuset i Malmö. Expressen

Att man inte klarar sig längre utan vatten har visat sig i många situationer. I rasmassorna efter jordbävningar och liknande kan människor klara sig trots att de är inklämda mellan betong, grus och damm. En inte helt ovanlig dödsorsak är faktiskt att man helt enkelt törstar ihjäl. Vid långvarig torka kan en sådan faktor som vattenbrist bli allvarlig runt om i världen, även Sverige. Därför är det bra att se till att man har ett förråd med vatten för att klara sig någorlunda självständigt.