Anlägg en damm med rätt maskiner

Har du planerat att anlägga en damm i trädgården? En damm kan utgöra ett helt ekosystem i sig och bidra med viktiga naturbaserade tjänster. Den kan också fungera som en vacker utsmyckning i trädgården, med porlande vatten och doftande blommor som ger avkoppling och en perfekt omgivning för socialt umgänge. För att anlägga en damm kan du behöva tillgång till flera olika maskiner som underlättar i arbetet.

Med en hjullastare från https://zeppelin-cat.se/se/produkter/hjullastare får du många fördelar i arbetet med att skapa en ny damm. Hjullastare är effektiva och kraftfulla maskiner som kan användas till en lång rad olika projekt, tack vare sin mångsidighet. Genom att hyra en hjullastare till dammanläggningen behöver du inte lägga ner onödigt mycket pengar på inköp av maskiner.

Öka den biologiska mångfalden

Att anlägga en damm i trädgården är ett av de mest effektiva sätten du kan använda för att höja den biologiska mångfalden. Har du tur kan det resultera i att grodor flyttar in, vilket också minskar mängden mördarsniglar i omgivningen. Under de senaste århundradena har många våtmarker och småvatten dikats ut i Sverige, vilket har gjort livet svårare för paddor, grodor och salamandrar. Du behöver göra dammen tillräckligt stor, där den bör ha en diameter på minst tio meter. Då torkar den inte ut lika lätt på sommaren och växer inte igen så fort. Med hjälp av en hjullastare gräver du snabbt ut större partier. Du kan också behöva en cementblandare för att gjuta botten på dammen. Sist av allt kan du lägga till växter.

”För att få en damms vatten i balans behövs växter. Undervattensväxter som vattenpest och hornsärv lever under ytan och tar upp näring via bladen.” skriver Carin Sehlin.